PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Andrzej Małczyński

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Wyniki interdyscyplinarnego leczenia zawansowanych guzów nerek
Andrzej Małczyński, Henryk Zieliński, Jacek Anusik, Włodzimierz Chudzik, Sylwia Oborska, Paweł Nurzyński, Jakub Żołnierek, Cezary Szczylik
Ocena zależności wyników leczenia urazów moszny od czasu podjęcia leczenia
Włodzimierz Chudzik, Andrzej Małczyński, Jacek Anusik, Henryk Zieliński

Urologia Polska 1996/49/1

MIĘŚNIAKOMIĘSAK PRĄŻKOWANY ZARODKOWY POWRÓZKA NASIENNEGO
Jacek Ogrodnik, Andrzej Małczyński