PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Andrzej Modrzejewski

Urologia Polska 1993/46/3

Nefrektomia laparoskopowa
Andrzej Sikorski, Andrzej Modrzejewski

Urologia Polska 1993/46/1

Technika operacji laparoskopowych w urologii. Obserwacje własne
Andrzej Sikorski, Andrzej Modrzejewski