PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Andrzej Niklewski

Urologia Polska 1982/35/1-2

Patologia Nerki Podwójnej
Jan Szymanowski, Andrzej Niklewski