PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Andrzej Stypko

Urologia Polska 1989/42/2

MOCZOWÓD POZA ŻYŁĄ GŁÓWNĄ DOLNĄ PRZYCZYNĄ OLBRZYMIEGO WODONERCZA
Andrzej Stypko, Zygmunt Kasztelan, Leszek Szcześniak