PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Andrzej Wrona1

Urologia Polska 2008/61/4

The rare case of prostatic stromal tumor of uncertain malignant potential (STUMP)
Andrzej Wrona1, Paweł Płaza2, Kamil Muc2, Krzysztof Bar2