PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Anna Paczkowska

Urologia Polska 2006/59/1

Ocena jakości życia kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu przed i po leczeniu operacyjnym metodą TVT lub kolposuspensją załonową sposobem Burcha
Anna Paczkowska, Anna Grętkiewicz-Tomczyk, Zbigniew Friebe

Urologia Polska 1996/49/2

OCENA SKUTECZNOŚCI KRÓTKOTRWAŁEJ PROFILAKTYKI ANTYBIOTYKOWEJ W ZAPOBIEGANIU ZAKAŻENIOM UKŁADU MOCZOWEGO PO GINEKOLOGICZNYCH OPERACJACH POCHWOWYCH
Michał Pawlaczyk, Anna Paczkowska, Anna Szumała-Kąkol, Maciej Bembniata