PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Artur Żebracki

Urologia Polska 1980/33/2

Przetoka moczowodowa - „ureterostomia in situ"
Jarowit Stolarczyk, Artur Żebracki

Urologia Polska 1979/32/3

Przetoka miedniczkowo-dwunastnicza jako powikłanie roponercza
Artur Żebracki