PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Artur Czekierdowski

Urologia Polska 2003/56/1

Trójwymiarowa ultrasonografia - możliwości jej zastosowania w ocenie tylnego kąta cewkowo-pęcherzowego u kobiet z nietrzymaniem moczu
Norbert Stachowicz, Jarosław Daniłoś, Artur Czekierdowski, Wiesława Bednarek, Jan Kotarski