PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Artur Dembiński

Urologia Polska 1986/39/3

WPŁYW CZYNNIKA WZROSTU NASKÓRKA NA ODNOWĘ BŁONY ŚLUZOWEJ MOCZOWODU
Artur Dembiński, Andrzej Bugajski

Urologia Polska 1986/39/1

Badania doświadczalne nad wpływem neurotenzyny na motorykę moczowodów i miedniczek
Piotr Thor, Artur Dembiński, Andrzej Bugajski