PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Barbara Głuszak

Urologia Polska 1978/31/3

Leczenie chirurgiczne i onkologiczne nowotworów pęcherza moczowego
Władysław Twardosz, Zbigniew Kwias, Cezary Ramlau, Barbara Głuszak, Anna Wachowiak