PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Barbara Zofia Zielińska

Urologia Polska 1981/34/3-4

Odległe wyniki zespolenia urazowego pęknięcia nerki za pomocą polskiego kleju tkankowego ?chirurcoll"
Mirosław Kazoń, Piotr Rysiński, Longina Rachwał-Sochacka, Barbara Zofia Zielińska

Urologia Polska 1979/32/4

Zespolenie moczowodów jako sposób leczenia odpływu w przypadku zdwojenia miedniczek i moczowodów
Mirosław Kazoń, Piotr Rysiński, Barbara Zofia Zielińska