PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Bogdan Stodulski

Urologia Polska 1988/41/2

UWAGI O ODPROWADZENIU JELITOWYM MOCZU SPOSOBEM BRICKERA U DZIECI
Bogdan Stodulski, Zygmunt H. Kaliciński, Włodzimierz Joszt, Ewa Zarzycka-Szczerbowska