PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Christian Helligrath

Urologia Polska 1995/48/1

WYNIKI OPERACYJNEGO LECZENIA WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU U KOBIET Z ZASTOSOWANIEM TAŚMY ZOEDLERA
Tadeusz Zajączkowski, Christian Helligrath, Winfried Straube