PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Czesław Stoba

Urologia Polska 1994/47/1a

Własne doświadczenia w rekonstrukcji wynicowanego pęcherza moczowego u dzieci
Czesław Stoba, Andrzej Gołębiewski

Urologia Polska 1981/34/2

Torbiel skórzasta jądra u chłopca 5-letniego
Czesław Stoba, Leonard Pikiel, Magdalena Sztaba-Kania

Urologia Polska 1979/32/3

Budowa morfologiczna i rokowanie w guzach Wilmsa samoistnie pęknię'tych
Czesław Stoba, Lucjan Cynowski