PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Elżbieta Kobusińska

Urologia Polska 1980/33/1

Schorzenia związane ze zwężeniem ujścia zewnętrznego cewki moczowej u dziewczynek doniesienie wstępne
Jan Myrta, Adam Szkodny, Elżbieta Kobusińska