PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Elżbieta Senkus-Konefka

Urologia Polska 2006/59/4

Kojarzenie hormonoterapii z miejscowymi metodami leczenia w przypadku raka gruczołu krokowego
Elżbieta Senkus-Konefka