PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 2006/59/4

Przydatność testu UroVysion w diagnozowaniu raka pęcherza moczowego
Aleksandra Binka-Kowalska, Maria Constantinou, Bogdan Kałużewski
Radioterapia w przypadku raka stercza z zastosowaniem techniki modulacji intensywności wiązki (IMRT)
Agata Rembielak
Kojarzenie hormonoterapii z miejscowymi metodami leczenia w przypadku raka gruczołu krokowego
Elżbieta Senkus-Konefka
Transperineal trus-guided prostate biopsy
Walter Artibani, Vincenzo Ficarra
Stopień klinicznego zaawansowania raka stercza w momencie rozpoznania
Jakub Dobruch, Elza Modzelewska, Monika Popiel, Stanisław Szempliński, Gerard Grotthuss, Tomasz Dzik, Artur A. Antoniewicz, Piotr Chłosta, Andrzej Borówka
Analiza pacjentów oraz ocena wyboru sposobu nadpęcherzowego odprowadzenia moczu u chorych poddanych cystektomii radykalnej z powodu naciekającego raka pęcherza moczowego
Krzysztof Bar, Jerzy Michalak, Dariusz Borowiec, Radosław Starownik, Robert Klijer, Waldemar Białek
Ocena czynników wpływających na przerzuty raka prącia do regionalnych węzłów chłonnych
Tomasz Kalinowski, Tomasz Demkow, Roman Sosnowski, Tomasz Chwaliński
Wpływ wybranych czynników rokowniczych na przeżywalność po leczeniu operacyjnym u chorych na raka nerki (RCC) w materiale własnym
Tomasz Tuchendler
Kamica moczowa jako ciągły proces krystalizacji i rozpadu kryształów w świetle badań biomineralogicznych
Maciej Pawlikowski, Adam Kwinta
Autoaugmentacja pęcherza (detrusotomia) - nadal skuteczna czy przestarzała metoda leczenia wysokociśnieniowego pęcherza neurogennego?
Lidia Skobejko-Włodarska, Karina Felberg, Piotr Gastoł, Małgorzata Baka-Ostrowska
Rekonstrukcje endoskopowe całkowitej pourazowej niedrożności cewki moczowej
Andrzej Zbigniew Buczyński
Zastosowanie litotrypsji pozaustrojowej w przypadkach kamicy dolnego odcinka moczowodu
Krzysztof Bromber, Zbigniew Wolski, Andrzej Haliński, Edwin Radecki, Krzysztof Śmigaj
Ocena wyników i satysfakcji z leczenia cytrynianem sildenafilu zaburzeń wzwodu prącia u mężczyzn stosujących steroidy anaboliczne w celach niemedycznych
Roland Dadej
Ocena bezpieczeństwa i skuteczności wardenafilu w warunkach życia codziennego: międzynarodowe badanie obserwacyjne 5373 polskich chorych po wprowadzeniu leku na rynek
Piotr Trypens, Andrzej Depko, Roland Dadej, Harald Landen
Rzadki przypadek gruźlicy gruczołu krokowego
Rafał Kliś, Dariusz Młoczkowski, Marek Sosnowski
Pierwotny rak cewki moczowej męskiej z przerzutem do żołędzi prącia. Opis przypadku
Stanisław Szempliński, Jakub Dobruch, Tomasz Szopiński, Przemysław Szostek
Rzadki przypadek przyzwojaka pęcherza moczowego
Roman Sosnowski, Tomasz Demkow, Marcin Ligaj, Elwira Bakuła-Zalewska, Wojciech Rogowski
Samoistne pęknięcie guza nowotworowego nerki
Maciej Szczębara, Andrzej Paradysz, Marcin Życzkowski, Mieczysław Fryczkowski
Rak nerkowokomórkowy u czternastoletniego chłopca - rzadka manifestacja guza nerki
Tomasz Koszutski, Grzegorz Kudela, Mirosław Mikosiński, Elżbieta Kuleta-Bosak, Ewa Kluczewska, Ludwik Stołtny
Zalecenia dotyczące leczenia chorych na raka pęcherza moczowego w stadium Ta, T1 i CIS - rekomendacje wynikające z Międzynarodowych Konsultacji na temat raka pęcherza (SIU 2005)
Sylvester Rj, Van Der Meijden A, Witjes Ja, Jakse G, Nonomura N, Cheng C, Torres A, Watson R, Kurth Kh, Nieder Am, Brausi M, Lamm D, O'donnell M, Tomita K, Woo H, Jewett Mas