PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Elżbieta Sobolewska

Urologia Polska 1985/38/2

ZAKAŻENIA SZPITALNE W KLINICE UROLOGII AM W ŁODZI
Leszek Jeromin, Janina Szymańska, Marek Rożniecki, Elżbieta Sobolewska, Iwona Brygier