PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Gerd Kierfeld

Urologia Polska 1990/43/2

WYNIKI LECZENIA NACIEKAJĄCEGO RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO W POSTĘPOWANIU DWUCZASOWYM PRZY NADPĘCHERZOWYM ODPROWADZENIU MOCZU I RADYKALNEJ CYSTEKTOMII
Jurgen Zumbe, Gerd Kierfeld, Grzegorz Szkodny