PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Giacomo Passerini

Urologia Polska 1993/46/3

V.I.P. Pęcherz jelitowy z Padwy
Francesco Pagano, Walter Artibani, Giacomo Passerini, Lech Balt, Ryszard Karakiewicz