PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Grażyna Skawińska

Urologia Polska 1985/38/1

ODLEGŁE WYNIKI LECZENIA OPERACYJNEGO WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU U KOBIET PRZY POMOCY POLSKIEGO KLEJU CHIRURGICZNEGO ?CHIRURCOLL"
Jan Szymanowski, Longin Marianowski, Jan Antczak, Zofia Kasprzycka, Grażyna Skawińska