PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Grzegorz Basiewicz

Urologia Polska 1987/40/3

WSTĘPNA OCENA ADENOMEKTOMII METODĄ JUVARA W ASPEKCIE WYSTĘPOWANIA ODPŁYWU PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWEGO ORAZ WSPÓŁISTNIENIA ZAKAŻENIA W DROGACH MOCZOWYCH
Grzegorz Basiewicz, Stanisław Dzierżak
GRZEGORZ BASIEWICZ, ADAM JĘDZURA, STANISŁAW DZIERŻAK
Grzegorz Basiewicz, Adam Jędzura, Stanisław Dzierżak