PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Grzegorz Kies

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Plastyka skrzywienia prącia z użyciem wstawki z bezkomórkowej błony kolagenowej
Zofia Salska, Krzysztof Pliszek, Paweł Wędzikowski, Grzegorz Kies
Obserwacja wyników immunostymulacji szczepionką BCG w schemacie przedłużonym
Ryszard Jarzmus, Zofia Salska, Krzysztof Borkowski, Paweł Pawlaczek, Marek Kaczorowski, Grzegorz Kies
Ocena ryzyka powikłań po operacji wysiłkowego nietrzymania moczu metodą beznapięciowego podwieszenia cewki moczowej u kobiet z przeszłością ginekologiczną
Krzysztof Pliszek, Zofia Salska, Stefania Pysz-Piechowicz, Grzegorz Kies