PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Obserwacja wyników immunostymulacji szczepionką BCG w schemacie przedłużonym
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Ryszard Jarzmus, Zofia Salska, Krzysztof Borkowski, Paweł Pawlaczek, Marek Kaczorowski, Grzegorz Kies