PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ireneusz Kołada

Urologia Polska 1988/41/2

BRODAWCZAK W URETEROCELE
Andrzej Paradysz, Ireneusz Kołada