PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ireneusz Michaś

Urologia Polska 1981/34/1

Wpływ pochodnych kwasu 2-cyjanoakrylowego na przydankę moczowodu świni
Andrzej Musierowicz, Bogusław Musiatowicz, Ireneusz Michaś