PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Iwona Lewy-Trenda

Urologia Polska 1993/46/3

Diagnostyka i leczenie ogniskowej zmiany pyelonephritis xanthogranulomatosa
Marek Sosnowski, Marek Salagierski, Iwona Lewy-Trenda