PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Józef Strzyżowski

Urologia Polska 1988/41/2

WYNIKI LECZENIA GUZÓW JĄDER W OŚRODKU POZNAŃSKIM
Józef Strzyżowski, Cezary Ramlau, Jerzy Atler, Zbigniew Kwias, Witold Skorupski

Urologia Polska 1987/40/3

OBSERWACJE KLINICZNE PO EMBOLIZACJI W NOWOTWORACH NEREK I PĘCHERZA MOCZOWEGO
Zbigniew Kwias, Józef Strzyżowski, Wiesław Sokołowski