PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Józef Zalewski

Urologia Polska 1978/31/1

Porównanie anatomicznych warunków resekcji górnego i dolnego bieguna nerki
Piotr Podsiadły, Józef Zalewski, Bohdan Kozłowski