PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

J. Payer

Urologia Polska 1978/31/3

Sprawozdanie z posiedzenia odbytego przez przedstawicieli towarzystw urologicznych krajów socjalistycznych w dniu 30—31. x. 1975 r. w Budapeszcie podczas II Międzynarodowego Sympozjum
J. Payer