PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Jacek Tomczykowski

Urologia Polska 1989/42/3

THE EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF CHEMOTHERAPY OF EMBRYONAL TUMOURS OF THE TESTIS WITH YOLK SAC COMPONENT
Jacek Tomczykowski, Piotr Koralewski, Marek Pawlicki