PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jacek Tomczykowski

Urologia Polska 1989/42/3

OCENA SKUTECZNOŚCI CHEMICZNEGO LECZENIA ZARODKOWYCH GUZÓW JĄDRA Z KOMPONENTĄ YOLK SAC
Jacek Tomczykowski, Piotr Koralewski, Marek Pawlicki