PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jacek Żórawski

Urologia Polska 1979/32/2

Ropień zaotrzewnowy w przebiegu pyelonephritis xanthogranulomatosa
Jacek Żórawski, Zygmunt Zięba