PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jacek Winowski

Urologia Polska 1992/45/2

Ocena odpowiedzi ze strony 17- -hydroksyprogesteronu na bodziec antyestrogenowy w surowicy krwi i w plaźmie nasienia u osób płodnych oraz z zaburzeniami spermatogenezy
Marek Mędraś, Andrzej Milewicz, Jacek Winowski, Georgios Ziotas