PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jan Czerniawski

Urologia Polska 1980/33/3

Przypadek samoistnego pęknięcia pęcherza moczowego
Adam Rutkowski, Jan Czerniawski

Urologia Polska 1979/32/2

Sprawozdanie z pobytu w oddziale urologicznym republikańskiego szpitala klinicznego w Kownie
Jan Czerniawski

Urologia Polska 1979/32/1

Zwłóknienie w przestrzeni pozaotrzewnowej z następowym zwężeniem moczowodu u chorego z tętniakowatością aorty i tętnic biodrowych
Andrzej Musierowicz, Andrzej Nowiński, Jan Czerniawski

Urologia Polska 1978/31/3

Przypadek zezłośliwiałego mięśniaka gładkokomórkowego pęcherza moczowego
Andrzej Musierowicz, Mikołaj Chilimoniuk, Andrzej Matejczuk, Jan Czerniawski
Przypadek obustronnego nowotworu złośliwego jądra o różnej budowie histologicznej
Andrzej Musierowicz, Jan Czerniawski, Andrzej Nowiński, Mikołaj Chilimoniuk, Andrzej Matejczuk

Urologia Polska 1978/31/2

Wpływ cewnikowania pęcherza moczowego na częstość zakażenia nasieniowodów
Andrzej Musierowicz, Andrzej Nowiński, Jan Czerniawski, Mikołaj Chilimoniuk, Andrzej Matejczuk