PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jan Guszcz

Urologia Polska 1996/49/4

PRZERZUTY DO ODLEGŁYCH NARZĄDÓW JAKO PIERWSZE OBJAWY RAKA NERKI
Barbara Darewicz, Janusz Darewicz, Krzysztof Rogowski, Jan Guszcz, Jacek Kudelski