PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jan Sadowski

Urologia Polska 1980/33/4

Ropień okołonerkowy jako powikłanie po operacji na drogach żółciowych
Jan Sadowski, Jerzy Golański, Olgierd Rowiński