PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Janusz Nowakiewicz

Urologia Polska 1985/38/3

WYNIKI CHIRURGICZNEGO LECZENIA RAKA JASNOKOMÓRKOWEGO NERKI Z PRZERZUTAMI DO PŁUC I UKŁADU KOSTNEGO
Mieczysław Fryczkowski, Janusz Nowakiewicz, Marek Panek