PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Janusz Pasiewicz

Urologia Polska 1982/35/3-4

Guzowata gruźlica cewki moczowej i prącia (2 przypadki)
Janusz Pasiewicz, Andrzej Nowak, Leonard Teneta, Jerzy Zieliński