PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Janusz Piekarski

Urologia Polska 1979/32/3

Uraz w wodonerczu
Janusz Piekarski, Leonard Teneta, Jerzy Zieliński

Urologia Polska 1978/31/2

Wyniki leczenia uszkodzeń cewki tylnej wyniki leczenia uszkodzeń cewki tylnej w następstwie złamania miednicy w zależności od sposobu pierwotnego zaopatrzenia
Janusz Piekarski