PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Janusz Szłapiński

Urologia Polska 1993/46/3

Wspomnienie pośmiertne: Zygmunt Bartkowiak 1908-1991
Józef Traczyk, Janusz Szłapiński