PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jerzy Harasymczuk

Urologia Polska 1985/38/3

PLASTYKA TRANSPOZYCJI PRĄCIOWO-MOSZNOWEJ
Marek Orkiszewski, Jerzy Harasymczuk