PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jerzy Rózanowski

Urologia Polska 1984/37/2

RAK STERCZA POWODUJĄCY NISKĄ NIEDROŻNOŚĆ JELITA GRUBEGO
Marek Gałka, Jerzy Rózanowski