PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Joanna Nussbeutel

Urologia Polska 2008/61/3

Atypowy rozrost drobnozrazikowy (ASAP) i nowotworowy rozrost śródnabłonkowy (PIN) jako stany przedrakowe u pacjentów z podejrzeniem raka stercza i rakiem stercza
Przemysław Adamczyk, Zbigniew Wolski, Romuald Butkiewicz, Joanna Nussbeutel, Zdzisław Skok, Wojciech Jóźwicki

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Stany zapalne rozpoznane w biopsji stercza u pacjentów z podejrzeniem raka
Przemysław Adamczyk, Zbigniew Wolski, Romuald Butkiewicz, Joanna Nussbeutel, Bartosz Misterek

Urologia Polska 2007/60/1

Giant primary renal malignant fibrous histiocytoma in the horseshoe kidney
Przemysław Adamczyk, Romuald Butkiewicz, Joanna Nussbeutel