PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jolanta Hasiak

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Wpływ skojarzonego znieczulenia ogólnego i zewnątrzoponowego na nasilenie odpowiedzi stresowej u chorych poddanych rozległym operacjom urologicznym z użyciem jelita
Jolanta Hasiak, Zbigniew Wolski
Stres operacyjny po wycięciu pęcherza moczowego i odprowadzeniu moczu z użyciem fragmentu jelita
Jolanta Hasiak, Zbigniew Wolski

Urologia Polska 2004/57/4

Stres operacyjny po radykalnym wycięciu pęcherza moczowego i odprowadzeniu moczu z użyciem fragmentu jelita jako zespół reakcji hormonalno-humoralno-metabolicznych
Jolanta Hasiak, Zbigniew Wolski, Anna Grabowska-Gaweł
Ocena stresu operacyjnego po radykalnym wycięciu pęcherza moczowego i odprowadzeniu moczu z użyciem fragmentu jelita
Jolanta Hasiak, Zbigniew Wolski