PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Kazimierz Rajchel

Urologia Polska 1999/52/1

PRZERZUT DO GAŁKI OCZNEJ PIERWSZYM OBJAWEM RAKA JASNOKOMÓRKOWEGO NERKI
Maciej Kupajski, Wojciech Gnacik, Kazimierz Rajchel, Jan Myrta

Urologia Polska 1997/50/2

PRZYDATNOŚĆ BADAŃ USG-DOPPLER-COLOR W OCENIE ODLEGŁYCH WYNIKÓW PO USUNIĘCIU NERKI Z POWODU RAKA
Kazimierz Rajchel, Marek Motyka, Danuta Kokocińska, Marek Szewczyk, Jan Myrta, Krzysztof Borkowski