PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Krystyna Bochan

Urologia Polska 1988/41/1

SZCZELINA PĘCHERZOWO-JELITOWA (WYNICOWANIE STEKU)
Krzysztof Szkarłat, Krystyna Bochan, Anna Schenk, Wiesław Szczygieł