PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Krystyna Kurowska

Urologia Polska 2008/61/4

Poczucie koherencji a poziom wsparcia u osób z rozpoznaniem przewlekłej niewydolności nerek leczonych hemodializą
Krystyna Kurowska, Magdalena Bukowska