PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Krzysztof Grabowski

Urologia Polska 1988/41/2

WYNIKI LECZENIA EKTOPICZNEJ TORBIELI UJŚCIA PĘCHERZOWEGO MOCZOWODU METODĄ HEMINEFROURETEREKTOMII
Jan Gruchalski, Krzysztof Grabowski, Ewa Gruchalska