PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Krzysztof Gruszczyński

Urologia Polska 1999/52/1

POJEDYNCZY ODLEGŁY PRZERZUT JAKO CZYNNIK ROZPOZNANIA RAKA NERKI
Bolesław Otulakowski, Andrzej Roszak, Krzysztof Gruszczyński